Richmond聯儲銀行嘅 Thomas A. Lubik同Christian Matthes,係該行嘅網誌分享佢地關於美國十年來再遇零息下限(Zero Lower Bound)機率嘅研究

兩位利用VAR模型綜合1961年至2018年嘅美國經濟數據,並製作出經濟預測模型,再用呢個模型多次模擬未來十年美國經濟走向,再計算係呢啲模擬情況中聯儲局要減息去到零嘅情況出現次數,以之作為零息下限出現機率。


呢篇文餘下內容,只有係贊助訂戶先睇到。

如果你想睇就快啲登記啦。


➡ 贊助一個月
➡ 訂戶登入 ⬅


請Share篇文俾有興趣嘅朋友,否則篇文就會石沉大海。
本網只有極低微廣告收入。
如果你認同我地嘅內容有價值,不如直接贊助一下?
Tip Jar (Payapl)