FT報道,日本的基金管理公司為了令日央行有足夠的ETF可以購入,就算明知市場需求可能不大,仍特意開發一批乎合日央行購買條件的ETF。首批將會於本週四(5月19日)開始公開發售。

去年12月日央行公佈新增一項購買日股ETF的條件,就是ETF追蹤的指數主要購入「有投資在實體及人力資產」的上市企業。這些新條件的內容包括要求指數內的企業要(見下圖):

– 在實體資產或科研上的投資有持續上升趨勢;
– 在人力資源的開支有上升趨勢,例如顧員數目、薪酬開支、顧員職業發展、甚至在改善工作環境、提供幼兒看護資助上的開支;
– 上述兩類投資可以令企業的潛長潛力上升,例如透過改善企業管治,令企業的生產力、盈利能力或企業價值等有上升趨勢。

BOJ ETF Pysical and human capital ETF

不難想像,一般基金公司根本不會為日本股票編製具這類條件的指數,因為上述的條件都是為安倍經濟學的成果服務,多於令投資有更高回報。

報道指,就算指數編製公司努力迎合日央行的要求,仍遇到不少困難,例如不少積極作資本投資的企業短期的盈利表現都會較差;另外不少上市企業都不會向外公佈薪酬數據;這都令指數編製公司相當難做。

儘管如此,基金公司仍然成功開發出這類「實體及人力資產投資為重」ETF,首批三隻將在週四正式上市。

The End


如果你覺得本網嘅文章有價值,建議大家係
Google News ;或 Patreon follow 我地
咁就可以最快咁睇到我地新刊登嘅文章。
Previous article對付電郵騙案其實可以好有趣
Next article全球只有43%人有錢用手機流動數據