Tags Everything I Ever Needed to Know about Economics I Learned from Online Dating

Tag: Everything I Ever Needed to Know about Economics I Learned from Online Dating

美國經濟

英國經濟

加拿大經濟

經濟學研究

咩係CLO – Collateralized Loan Obligations?

0
CLO嘅係將銀行等金融機構批出嘅貸款打包而成嘅證券。

美國加息其實唔易—IOER的角色

0
之前同大家在《加息其實唔易-簡談聯儲局利率調控工具》一文中,談及過聯儲局在後QE時代要調高基準利率,程序會變得較以往複雜。 在金融海嘯前,聯...

禁IPO救唔救到中國股市? 三藩市聯儲銀行研究指…

0
留意開中港股市的朋友都會知道,大陸的監管當局每逢出現股災,就會禁止新股上市,認為這是防止新股抽走市場資金,舒緩跌市的好方法。問題是,都的有效...