Amazon會在中國推出Amazon Prime服務,用戶只要支付388人民幣年費,就可以享有跨境及本地免運費服務,在購買外產品時只要貨價高於200人民幣就可免費送貨。


———–
Amazon Delivers Prime Program to China via 金融0.1


請Share篇文俾有興趣嘅朋友,否則篇文就會石沉大海。
本網只有極低微廣告收入。
如果你認同我地嘅內容有價值,不如直接贊助一下?
Tip Jar (Payapl)