Saturday, December 16, 2017

瑞士退休金公投 — 關我咩事呢?

膠事錄總裁講我知,瑞士喺今個月底又再一次進行公投,而今次嘅內容將會係退休金改革。瑞士已經係個香港人覺得社會保障極佳、極度宜居嘅國家,點解需要進行退休金改革呢? 同埋......關我咩事呢又?